Grupa rozwoju umiejętności społecznych

 

Grupy rozwoju umiejętności społecznych przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie, przede wszystkim dlatego, że mają trudności z przestrzeganiem zasad, cierpliwym czekaniem na swoją kolej (np. wyrywa się nie pytane do odpowiedzi), wytrzymaniem 45 minut lekcji bez wstawania i rozmawiania, trudnością ze skupieniem się na zadaniach, samokontrolą, lub rozpoznano u nich ADHD.

Zajęcia prowadzone są w kategoriach wiekowych: 6-9 lat i 9-12 lat.

Głównym celem zajęć jest:

 • umożliwienie dzieciom podniesienia własnej samooceny,
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością,
 • odreagowanie silnych emocji oraz
 • przeżycie pozytywnych doświadczeń społecznych.

Zajęcia grupowe dla dzieci stanowią okazję do:

 • przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi dziećmi
 • odkrywania podobieństw pomiędzy sobą a innymi dziećmi, co w konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia poczucia wyobcowania dziecka w kontakcie z rówieśnikami,
 • otrzymywania wsparcia od innych uczestników zajęć,
 • usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania od innych uczestników.

W efekcie dzieci uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje relacje z innymi osobami, co umożliwia im zmianę sposobu przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Tego typu zmiana może chronić dziecko przed rozwijaniem się u niego niskiego poczucia własnej wartości. Daje też szansę na nawiązanie przez dziecko bardziej satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, w szkole i naturalnym otoczeniu dziecka.

W trakcie spotkań będziemy pracować nad umiejętnością:

 • samokontroli
 • współpracy w grupie
 • wykonywania poleceń
 • stosowania się do zasad
 • rozpoznawania emocji
 • asertywnej odmowy
 • reakcji na nieprzyjemne wydarzenia
 • kontrolowania złości

Jak przebiegają?

Grupy dla dzieci są cyklem cotygodniowych spotkań, prowadzonych w formie warsztatowej.

 • Liczba dzieci w grupie wynosi od 6 do 8 dzieci.
 • Jedno spotkanie grupy trwa 1,5 godziny.
 • Każdy cykl trwa jeden semestr (październik - styczeń lub marzec – czerwiec).

Warsztaty dla dzieci poprzedzone są kwalifikacjami i spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Kwalifikacje

Procedura kwalifikacji trwa dwa spotkania:

 • Pierwsze - to wywiad z rodzicem
 • Drugie – to obserwację dziecka.

Kwalifikacje mają na celu rozpoznanie problemów dziecka i stopnia ich nasilenia, co pozwala przydzielić dziecko do najbardziej odpowiedniej dla niego grupy.

Ze względu na staranny i celowy dobór dzieci do grup, ostateczny grafik grup ustalany jest po zakończeniu kwalifikacji.

Ile kosztują?

Proces kwalifikacji do grupy – łącznie 200 zł., w tym:

 • Wywiad (50 min.) - 160 zł
 • Obserwacja dziecka (50 min.) - 40 zł

Pełny cykl zajęć to 12 cotygodniowych spotkań po 90 min. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach grupowych jest wniesienie opłaty w wysokości 930 zł

 

 

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna dla rodzica udzielana jest przez psychologa prowadzącego daną grupę, po ostatnim spotkaniu:

 • informacja zwrotna ustna - zapisy przyjmuje recepcja;
 • informacja zwrotna pisemna - zgłoszenie na życzenie opiekuna prawnego przyjmuje recepcja ACPiR:
  • opiekun prawny dziecka zgłasza zapotrzebowanie na informację zwrotną pisemną
  • informacja zwrotna pisemna jest wydawana po odbyciu spotkania z psychologiem, w trakcie którego omawiane jest ostateczne brzmienie informacji zwrotnej pisemnej

Centrum zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia grupy w przypadku zgłoszenia za małej liczby dzieci. Po zakończeniu warsztatów rodzicom udzielane są informacje zwrotne nt. osiągnięć dziecka oraz zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Warto wiedzieć

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Psychoterapia szyta na miarę

Kiedyś psychoterapeuci wiedzę o tym, co jest dla kogo dobre wynosili z teorii. Różne teorie oferowały różne recepty na to, jak pomagać ludziom i stymulować wewnętrzny rozwój człowieka. Teraz mamy też wyniki badań empirycznych, które pomagają w uporządkowaniu wiedzy o tym, jaka pomoc dla kogo będzie najbardziej efektywna. Znaczenie ma,...

Read more

Jak okiełznać czterolatka?

– Mamo, nudzi mi się! – Olek podchodzi do rozmawiającej przez telefon Asi, łapie ją za rękę i ciągnie do siebie.– Nie przeszkadzaj mi teraz, nie widzisz, że rozmawiam z ciocią? – Asia próbuje wyplątać swoją dłoń z uchwytu synka. – Idź i się pobaw. Wymyśl coś sobie, inteligentne dzieci...

Read more

Skąd się biorą dziecięce lęki? (Podpowia…

Czego boją się dzieci: Lęk to naturalna reakcja, która chroni dziecko przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami. W toku rozwoju dziecko doświadcza różnego rodzaju lęków, charakterystycznych dla wieku. Większość z nich zanika wraz z tym jak dziecko uczy się czego może się spodziewać w różnych sytuacjach i jak sobie z tym radzić. Niemowlę boi...

Read more

Z PSYCHOniezbędnika