Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji - kurs dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznej

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów poradni psychologiczno- pedagogicznych.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie dyrektorów poradni z dokumentem Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którego projekt opracowany został w październiku tego roku przez zespół roboczy działający  przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a który stanowi uzupełnienie tj. uszczegółowienie modelu ORE opisującego standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w odniesieniu do pracy diagnostycznej psychologów,
• wypunktowanie wyzwań, jakie stoją przez dyrektorem poradni w związku z zapewnieniem psychologowi warunków do realizacji zadań diagnostycznych w sposób zgodny z dokumentem Standardów,
• analiza możliwości dostosowania organizacji pracy poradni do wymogów zawodowych, jakie spoczywają na psychologach zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów 


Przebieg szkolenia:

• prezentacja Standardów diagnozy psychologicznej
• omówienie formalnych i prawnych uwarunkowań Standardów
• analiza typowych nieprawidłowości w organizacji pracy psychologów w poradni, z punktu widzenia Standardów
• strategie dostosowania organizacji pracy poradni do wymogów zawodowych, jakie spoczywają na psychologach zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 


Korzyści z udziału w warsztacie: 

• otrzymanie najnowszej wiedzy i wytycznych przydatnych do organizacji pracy poradni, w sposób uwzględniający wymagania stawiane psychologom oraz zabezpieczający potrzeby i prawa dzieci pozostających pod opieką poradni
• każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia

 

Prowadzący:

Maja Filipiak – psycholog, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa psychologicznego, członek Zespołu Roboczego d.s. standardów diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka. Była także członkiem zespołu roboczego opracowującego projekt Standardów diagnozy psychologicznej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP ostatecznie uchwalonych i opublikowanych w 2014 roku, a także konsultantem projektu Standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych opracowanych przez polskie środowisko biegłych psychologów z inicjatywy dr Czeredereckiej i opublikowanych w 2015 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się  diagnozą psychologiczną w praktyce, publikuje prace naukowe (zarówno książkowe, jak i artykuły naukowe) z zakresu standardów diagnozy psychologicznej i kształcenia ustawicznego w obszarze diagnozy, szkoli studentów studiów magisterskich i podyplomowych w zakresie diagnozy. Kieruje pracą poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Współorganizuje naukowe konferencje i sympozja poświęcone problematyce standardów nauczania i praktykowania diagnozy psychologicznej.

Katarzyna Wiejak – doktor psychologii, pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, członek Zespołu Roboczego d.s. standardów diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz członek Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MEN. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się dydaktyką w zakresie diagnozy psychologicznej, szkoląc studentów jak i psychologów praktyków w zakresie standardów diagnozy i stosowania wybranych narzędzi diagnostycznych. Publikuje prace naukowe z zakresu diagnozy psychologicznej. Współautorka m.in. Skali Inteligencji D. Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej (2006), Klinicznych zastosowań skal inteligencji D. Wechslera oraz Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014). Współautorka narzędzi diagnostycznych do oceny ryzyka dysleksji: Skali Prognoz Edukacyjnych, Baterii Testów Fonologicznych, Baterii Testów Czytania i Baterii Testów Pisania.


Najbliższe terminy szkolenia:

informacja ukaże się wkrótce


Cena:

 Informacja ukaże się wkrótce.

Zapisy:


• Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona
• O możliwości udziału decyduje pierwszeństwo zgłoszeń oraz termin wpłaty
• Aby zagwarantować sobie miejsce podczas szkolenia należy dokonać rejestracji  poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1Ul4pNmjdiXWiMwX0i_ao8Y2344o2qtXWhCTFkaQXIEo/edit


• opłacić szkolenie, zgodnie z informacjami dostępnymi w formularzu, oraz poniżej:

nr konta bankowego:
Raiffeisen Polska
48 1750 0009 0000 0000 1158 5687

opis wpłaty:
imię i nazwisko uczestnika, szkolenie dla dyrektorów P-P, termin szkolenia: …

 

Skuteczność naszych warsztatów:

Poniżej przedstawiamy wykres prezentujący opinie na temat warsztatu Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji- wybrane zagadnienia- kurs dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznej wyrażone za pomocą anonimowej ankiety przez uczestników styczniowego 2018 warsztatu przeprowadzonego w Warszawie:

styczeń 2018 SDP

Wybrane komentarze uczestników:

  • Wart kontynuacji
  • Dziękuję
  • Potrzeba kontunuacji warsztatu
  • Że warto promować go wśród grupy dyrektorów poradni P-P ( może w różnych ośrodkach regionalnych)
  • Dziekuję

 

Warto wiedzieć

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Psychoterapia szyta na miarę

Kiedyś psychoterapeuci wiedzę o tym, co jest dla kogo dobre wynosili z teorii. Różne teorie oferowały różne recepty na to, jak pomagać ludziom i stymulować wewnętrzny rozwój człowieka. Teraz mamy też wyniki badań empirycznych, które pomagają w uporządkowaniu wiedzy o tym, jaka pomoc dla kogo będzie najbardziej efektywna. Znaczenie ma,...

Read more

Jak okiełznać czterolatka?

– Mamo, nudzi mi się! – Olek podchodzi do rozmawiającej przez telefon Asi, łapie ją za rękę i ciągnie do siebie.– Nie przeszkadzaj mi teraz, nie widzisz, że rozmawiam z ciocią? – Asia próbuje wyplątać swoją dłoń z uchwytu synka. – Idź i się pobaw. Wymyśl coś sobie, inteligentne dzieci...

Read more

Skąd się biorą dziecięce lęki? (Podpowia…

Czego boją się dzieci: Lęk to naturalna reakcja, która chroni dziecko przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami. W toku rozwoju dziecko doświadcza różnego rodzaju lęków, charakterystycznych dla wieku. Większość z nich zanika wraz z tym jak dziecko uczy się czego może się spodziewać w różnych sytuacjach i jak sobie z tym radzić. Niemowlę boi...

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more