Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej opublikował sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych,
dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu
psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów, przeprowadzonych w
okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku.

Treść dokumentu dostępna jest w formie elektronicznej tym linkiem.

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

IKKpK

 

 

28-29 listopada 2014r w Poznaniu odbędzie się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt. Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka. Od lutego można dokonać rejestracji zgłoszenia chęci udziału.

Jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, do dyskusji nad najbardziej interesującymi zagadnieniami tej dziedziny.

Profesjonalizacja zawodu psychologa


Aktualnie na świecie rozwija się nurt profesjonalizacji zawodu psychologa, który znajduje odzwierciedlenie w kształcie certyfikatów powstających zarówno w Europie (Lunt, 2011; Freeman i Steyaert, 2011) jak i w Ameryce Północnej (Belar, 2009). W oparciu o ideę kompetencji profesjonalnych w USA sformułowano odpowiednie opisy kompetencji psychologicznych (Kaslow, 2004), modele ich nauczania (Cube Model, Rodolfa i in., 2005; Competency Benchmarks List, Fouad i in., 2009) oraz oceny (Kaslow i in., 2009). Podobnie w Europie dyskutowano kształt zawodu psychologa, podkreślając jego profesjonalizację (Lunt, 1999: Poortinga i Lunt, 1997; Roe, 2002), oparcie o ideę kompetencji (Poortinga i Lunt, 1997), wraz z odpowiednimi modelami nauczania i oceny tychże kompetencji (Bartram i Roe, 2005; Roe, 2002). W ostatnim dziesięcioleciu trwały dyskusje wokół kształtu europejskiego certyfikatu psychologa EuroPsy , koncentrujące się na standardach, jakie powinien spełniać psycholog praktyk.


Współcześnie, na forum europejskim, definiuje się psychologa jako „akademicko wykształconego profesjonalistę, który pomaga klientom rozumieć i rozwiązywać problemy, poprzez używanie wiedzy i metod psychologicznych” (Roe, 2002, s. 193).  Psycholog diagnosta stosuje się do wskazań diagnozy opartej na dowodach (Evidence-Based Assessment, EBA), jasno opisanej w modelu prowadzenia procesu diagnostycznego GAP  (Guidelines for Assessment Process; Fernandez-Ballesteros i in., 2001; por. Stemplewska-Żakowicz, 2009; Stemplewska-Żakowicz i Paluchowski, 2008). Psycholog posiada kompetencje psychologiczne, czyli „wyuczone umiejętności odpowiedniego wykonywania zadania, obowiązku lub roli” (Roe, 2002, s. 195), które nabywa poprzez studia wyższe oraz odpowiednie staże, a więc edukację obejmującą specyficzną wiedzę psychologiczną, umiejętności, a także odpowiednie postawy. Miarą profesjonalizmu jest wysoki poziom kompetencji zawodowych wyuczonych w rzetelnym i długim treningu (Lunt, 2011).


Profesjonalizacja zawodu psychologa rozwija się także w Polsce. W tym kontekście istotne są pytania o to, jakie standardy powinien stosować polski psycholog w swojej aktywności zawodowej, jakie profesjonalne kompetencje powinien posiadać oraz jak powinien wyglądać system nauczania danych kompetencji i standardów. Ważne wydaje się poznanie opinii środowiska psychologów na powyższe tematy, stąd niemal równolegle w drugiej połowie 2013 roku prowadzone były trzy ankiety sondażowe wśród polskich psychologów: dotycząca kompetencji (prowadzona przez prof. Władysława Jacka Paluchowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), standardów (prowadzona przez zespół Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz kształcenia w obszarze diagnozy (prowadzona przez zespół: Maja Filipiak, Monika Tarnowska i Bartosz Zalewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej).


 

Prezentowany tekst jest fragmentem raportu z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. na temat opinii psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej. Cały dokument możliwy jest do ściągnięcia w zakładce Aktualności.

XXXV Zjazd Naukowy PTP

XXXV Zjazd PTPDo lutego 2014 roku można dokonać rejestracji aktywnego udziału w XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świacie, który odbedzie się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy. 

 

Warto wiedzieć

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji spo…

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów, przeprowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku. Treść dokumentu dostępna jest w formie elektronicznej tym linkiem.

Read more
I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinic…

    28-29 listopada 2014r w Poznaniu odbędzie się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt. Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka. Od lutego można dokonać rejestracji zgłoszenia chęci udziału. Jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, do dyskusji nad najbardziej interesującymi zagadnieniami tej...

Read more
XXXV Zjazd Naukowy PTP

XXXV Zjazd Naukowy PTP

Do lutego 2014 roku można dokonać rejestracji aktywnego udziału w XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świacie, który odbedzie się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy.   

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more