Maja Filipiak

filipiak

 

Maja Filipiak

 

Ukończona uczelnia:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

 

 


Praktyka kliniczna w Poradni:

 • Diagnostyka psychologiczna
 •  Psychoterapia i wsparcie psychologiczne
 •  Konsultacje wychowawcze dla rodziców
 •  Superwizje pracy diagnostycznej dla psychologów

 

Zadania realizowane w ACPIR poza poradnią:

 •  Kierowanie działalnością kliniczną ACPIR
 •  Prowadzenie szkoleń dla psychologów, rodziców i nauczycieli
 •  Koordynacja staży zawodowych dla psychologów realizowanych na terenie ACPIR
 •  Superwizowanie pracy zespołu diagnostów ACPIR
 •  Organizowanie konferencji naukowych dla psychologów
 •  Realizowanie badań naukowych (obecnie grant Sonata BIS Narodowego Centrum Nauki dotyczący problematyki uwarunkowań nabywania wybranych kompetencji klinicznych)

 

Kompetencje w obszarze diagnostyki psychologicznej:


Od 20 lat specjalizuje się w ambulatoryjnej diagnostyce psychologicznej.
Jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki zaburzeń osobowościowych (specyficzne nastawienie do siebie i innych ludzi, przekładające się na trudności w zakresie nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji, trudności w regulacji emocji, konsekwencji w działaniu, poczucia kontroli i wpływu na przebieg własnego życia itd.), a także mechanizmów determinujących pojawianie się i nasilanie zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym.

Jest ekspertem w zakresie:

 •  formułowania rekomendacji dla osób poszukujących pomocy dotyczących wskazanych i przeciwwskazanych form interwencji psychologicznych,
 •  identyfikowania mechanizmów psychicznych warunkujących doświadczanie problemów u osób poszukujących pomocy,
 •  standardów prowadzenia diagnozy psychologicznej.

Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii, a także szkolenia podyplomowe dla psychologów z zakresu diagnostyki psychologicznej.

Przewodniczy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (OSDP PTP). Była członkiem zespołu roboczego opracowującego projekt Standardów diagnozy psychologicznej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP ostatecznie uchwalonych i opublikowanych w 2014 roku, a także konsultantem projektu Standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych opracowanych przez polskie środowisko biegłych psychologów z inicjatywy dr Alicji Czeredereckiej i opublikowanych w 2015 roku.

Współorganizuje naukowe konferencje i sympozja poświęcone problematyce standardów nauczania i praktykowania diagnozy psychologicznej. Jest współautorką publikacji (zarówno książkowych, jak i artykułów naukowych) poświęconych problematyce standardów diagnozy psychologicznej oraz kształcenia w tym obszarze.

Psychoterapia szyta na miarę

Jak powinna wyglądać profesjonalna pomoc psychologiczna?

 

Kompetencje w obszarze psychoterapii i wsparcia psychologicznego:


Od 20 lat zajmuje się pomocą psychologiczną. Przez pierwsze 5 lat pracowała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Katedry Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 15 lat pracuje w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym. Pracuje integrując dorobek różnych podejść psychoterapeutycznych w duchu praktyki opartej na dowodach, przede wszystkim wykorzystując techniki poznawcze, behawioralne oraz paradoks.

Zajmuje się:

 •  wsparciem oraz psychoterapią krótkoterminową - dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych (związanych np. z bliskimi związkami,  stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, pracą itp.),
 •  psychoterapią krótko- i długoterminową dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne:
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną oraz
  • zaburzenia osobowości

 

Kompetencje w obszarze wsparcia rodzicielskiego


Jej zainteresowania dotyczą problematyki jakości życia, szczególnie okoliczności stymulujących zachodzenie prorozwojowych zmian. Pracuje z rodzicami, nauczycielami i pedagogami:


- indywidualnie – pomagając zrozumieć mechanizmy warunkujące występowanie trudności wychowawczych i wprowadzać rozwiązania pomagające poprawić relacje z dziećmi oraz ich funkcjonowanie w domu, szkole i wśród rówieśników


- grupowo – prowadząc warsztaty dla rodziców i nauczycieli, oraz wykłady z zakresu współczesnej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju pozytywnej samooceny, skutecznego radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych, umiejętności skutecznego realizowania zadań itp.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu wspierania rozwoju dzieci w ramach studiów podyplomowych. Pisze teksty popularyzujące wiedze psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.
Co dziecko o kłopotach dorosłego wiedzieć powinno?

 

Licencje i certyfikaty:

w 2005 roku uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego nr. 69 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej zrzeszone w European Association for Behavioural And Cognitive Psychotherapies.

 

Wybrane naukowe publikacje z ostatnich lat:


Filipiak Maja, Paluchowski Władysław Jacek, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika ( red. ): Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia, 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307, 446 s.

Filipiak Maja, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika: Zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia ustawicznego - wnioski z badań ankietowych wśród polskich psychologów, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 132-151

Trzebińska Ewa, Filipiak Maja: Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18, nr 1, 2015, ss. 61-96

Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.] : O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 157-169

Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.]: O SYSTEMIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTÓW W POLSCE – PODSUMOWANIE DYSKUSJI, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 241-250, Roczniki-Psychologiczne

Tarnowska Monika, Filipiak Maja: Wstępna diagnoza kliniczna w kontekście ambulatoryjnego ośrodka psychoterapii - planowanie, badanie i interpretacja danych, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 251-270

Paluchowski Władysław Jacek, Tarnowska Monika, Filipiak Maja [i in.] : Standardy diagnozy psychologicznej, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] ( red. ), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 57-93

Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika, Filipiak Maja: Proces profesjonalizacji zawodu psychologa w Europie, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] ( red. ), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 15-34

Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz: Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej - przesłanki dla praktyki dydaktycznej, w: Czasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, vol. 18 , nr 1, 2012, ss. 49-55

Zalewski Bartosz, Filipiak Maja, Tarnowska Monika: Metoda symulowanego klienta w nauczaniu diagnostyki klinicznej w psychologii, w: Czasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, vol. 18 , nr 1, 2012, ss. 43-48

Trzebińska Ewa, Sękowski Andrzej, Huflejt-Łukasik Mirosława, Rakowska Małgorzata, Filipiak Maja: Korzyści z wymiany między badaczami zajmującymi się odkrywaniem i weryfikowaniem wiedzy psychologicznej a praktykami psychoterapeutami, w: Przeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), vol. 57, nr 2, 2014, ss. 141-158

 

Wybrane konferencje i sympozja organizowane w ostatnich latach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Cyklu " Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. Wczesna praktyka diagnostyczna- osiagniecia i wyzwania, pod patronatem Ogolnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP, oraz Pracowni Testów PTP
 • Ogolnopolska Konferencja szkoleniowa pt. Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji- standardy dla poradni.
 • Sympozium pt" Standardy diagnozy psychologicznej- aktualny stan prac" -36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 •  III Ogólnopolska Konferencja Diagnostyczna pt. "Poszukiwany - przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy"
 •  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”
 • I Sympozjum z cyklu „ Psychologia i Psychoterapia” pt. „Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych"
 •  II sympozjum z cyklu „Psychologia i psychoterapia" pt. „Psychiczne mechanizmy zmian w psychoterapii"
 •  III sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pt. „ Osobowość i temperament a psychoterapia”.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
  • Warszawski Oddział Terenowy WOT PTP, członek Zarządu
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej, Przewodnicząca Sekcji
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej (PTPP) – członek Zarządu, skarbnik

 

Warto wiedzieć

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Psychoterapia szyta na miarę

Kiedyś psychoterapeuci wiedzę o tym, co jest dla kogo dobre wynosili z teorii. Różne teorie oferowały różne recepty na to, jak pomagać ludziom i stymulować wewnętrzny rozwój człowieka. Teraz mamy też wyniki badań empirycznych, które pomagają w uporządkowaniu wiedzy o tym, jaka pomoc dla kogo będzie najbardziej efektywna. Znaczenie ma,...

Read more

Jak okiełznać czterolatka?

– Mamo, nudzi mi się! – Olek podchodzi do rozmawiającej przez telefon Asi, łapie ją za rękę i ciągnie do siebie.– Nie przeszkadzaj mi teraz, nie widzisz, że rozmawiam z ciocią? – Asia próbuje wyplątać swoją dłoń z uchwytu synka. – Idź i się pobaw. Wymyśl coś sobie, inteligentne dzieci...

Read more

Skąd się biorą dziecięce lęki? (Podpowia…

Czego boją się dzieci: Lęk to naturalna reakcja, która chroni dziecko przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami. W toku rozwoju dziecko doświadcza różnego rodzaju lęków, charakterystycznych dla wieku. Większość z nich zanika wraz z tym jak dziecko uczy się czego może się spodziewać w różnych sytuacjach i jak sobie z tym radzić. Niemowlę boi...

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more