Aktualności

Diagnoza w praktyce psychologicznej

14-15 wrzesień 2018 kolejna edycja Konferencji Diagnoza w praktyce psychologicznej informacja ukaże się wkrótce!

Najbliższe warsztaty

  Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu/warsztacie, ale nie wiesz jak się do nas zgłosić zapraszamy TUTAJ lub za pośrednictwem formularza!!!              

Maja Filipiak

filipiak

Maja Filipiak - psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk

Ukończona uczelnia:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik d.s. klinicznych Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS
 • Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej
 • Koordynator d.s. staży w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

W Strefie Psychologa zajmuje się:

 • Prowadzeniem superwizji pracy klinicznej modych klinicystów, którzy stawiają pierwsze kroki w praktyce psychoterapeutycznej.
 • Prowadzeniem zajęć indywidualnych, warsztatów, superwizji dla młodych psychologów w ramach szkoleniowego stażu terapeutycznego

Pisze teksty popularyzujące wiedze psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii, umiejętności klinicznych oraz diagnozy psychologicznej w ramach studiów magisterskich oraz o tematyce wspierania rozwoju dzieci oraz diagnozy psychologicznej na sudiach podyplomowych.
 • W latach 1997 - 2003 prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące umiejętności psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz pracy z pacjentem podczas psychoterapii, jak również treningi - interpersonalny oraz terapeutyczny. Jest również autorką programu seminariów ("Psycholog w sytuacji pomagania", "Wprowadzenie do psychoterapii", "Schizofrenia i problemy osób nią dotkniętych", "Opieka indywidualna nad pracami rocznymi")
 • Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleniowego stażu terapeutycznego prowadzonego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS
 • Prowadzi zajęcia dla personelu medycznego z zakresu wspierania pacjentów w procesie wprowadzania pro-zdrowotnych zmian w stylu życia.

Staże naukowe i wykłady gościnne:

 • 2013, styczeń - Instytut Psychiatrii i Neurologii, wykład w ramach programu specjalizacji klinicznej dla psychologów "Współczesne oblicza diagnozy- diagnoza wczoraj a dziś", Warszawa

Czynny udział w konferencjach krajowych:

 • Filipiak, M. (moderator), Arska-Karyłowska, B., Wytykowska- Kaczorek, A. (2012, listopad). Potrzeba domknięcia poznawczego u klienta a proces zmiany w psychoterapii, panel dyskusyjny zaprezentowany na II Sympozjum z cyklu Psychologia i Psychoterapia pt. "Psychiczne mechanizmy zmiany w psychoterapii, Warszawa
 • Filipiak, M., Tarnowska, M., Zalewski, B. (2012). Nauczanie kompetencji diagnostycznych w kontekscie systemów rozpoznawania kompetencji psychologicznych w Europie i USA - dyskusje, dylematy, rozwiazania. Referat zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej "Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania". 5-6.09.2012, Uczelnia Heleny Chodkowskiej , Warszawa
 • Pochwałko, G. (moderator), W.J. Paluchowski, M. Toeplitz –Winiewska, Z. Toeplitz, M. Filipiak, J. Stańczak, A Tarnowski, (2012, wrzesień), Jak poprawić polską diagnozę?, dyskusja panelowa zaprezentowana podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania”, Warszawa.
 • Sękowski, A. (moderator), dyskutanci: E. Trzebińska, M. Huflejt-Łukasik, J. M. Rakowska, M. Filipiak, R. Tworus, (listopad, 2012), Jak wiedza psychologiczna może wspierać praktykę psychoterapeutyczną?, panel dyskusyjny zaprezentowany podczas II Sympozjum z cyklu Psychologia i Psychoterapia pt. "Psychiczne mechanizmy zmiany w psychoterapii”, Warszawa,
 • Filipiak, M. (moderator), Blaut, A., Paulewicz, B. (2011, październik), Eksperymentalne metody modyfikacji tendencyjności poznawczej - uzupełnienie czy alternatywa dla terapii przez rozmowę. Panel dyskusyjny podczas I Sympozjum z cyklu „Psychologia i psychoterapia” pt. „Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych” Warszawa,
 • Filipiak, M., Tarnowska, M. (2011, wrzesień). Czynniki warunkujące efektywność psychoterapii, czyli jak dane zebrane w toku diagnozy wstępnej mogą przekładać się na formułowanie pomocnych rekomendacji. Warsztat realizowany w ramach XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. "Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice
 • Filipiak, M., Tarnowska, M., Zalewski, B. (2011). Nauczanie diagnozy z udziałem osób opowiadających o własnych problemach z perspektywy potrzeb i przeżyć studentów. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 11.06.2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2011). Współczesne standardy kompetencji diagnostycznych w dydaktyce na poziomie magisterskim. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 11.06.2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Zalewski, B., Filipiak, M., Tarnowska, M. (2011). Diagnoza w dydaktyce. Wykorzystanie procedury "standardowych klientów" do nauczania umiejętności diagnostycznych. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 11.06.2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań,

Wyrażanie opinii w mediach:

 • Udział w godzinnej audycji radiowej w radiu TOK FM na temat depresji link
 • Udział w godzinnej audycji radiowej w Polskim Radiu, program III - na temat depresji link
 • Udział w audycji radiowej w Polskim Radiu, program IV- na temat depresji link

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
  • Warszawski Oddział Terenowy WOT PTP, członek Zarządu
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej, Przewodnicząca Sekcji
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej (PTPP) - Przewodnicząca Rady Programowej

Zespół strefy psychologa

Warto wiedzieć

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
I Ogólnopolska Konferencja "Diagnoza w praktyce psychologicznej"

I Ogólnopolska Konferencja "Diagnoz…

  W dniach 16-17 marca 2017 roku w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej". Tematem konferencji organizowanej przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju, oraz Uniwersytet SWPS była "współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania".   Celem konferencji była wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w...

Read more
36 Kongres PTP

36 Kongres PTP

  W terminie 21-24 września 2017r. w Gdańsku odbędzie się 36 kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod tytułem "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa".   W załączonym linku znajdują się szczegułowe informacje.

Read more

Profesjonalizacja zawodu psychologa

Aktualnie na świecie rozwija się nurt profesjonalizacji zawodu psychologa, który znajduje odzwierciedlenie w kształcie certyfikatów powstających zarówno w Europie (Lunt, 2011; Freeman i Steyaert, 2011) jak i w Ameryce Północnej (Belar, 2009). W oparciu o ideę kompetencji profesjonalnych w USA sformułowano odpowiednie opisy kompetencji psychologicznych (Kaslow, 2004), modele ich nauczania...

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more