Aktualności

Diagnoza w praktyce psychologicznej

14-15 wrzesień 2018 kolejna edycja Konferencji Diagnoza w praktyce psychologicznej informacja ukaże się wkrótce!

Najbliższe warsztaty

  Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu/warsztacie, ale nie wiesz jak się do nas zgłosić zapraszamy TUTAJ lub za pośrednictwem formularza!!!              

Monika Tarnowska

 

Monika Tarnowska

Monika Tarnowska - psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, naukowiec, ukończony 1 stopień szkolenia w terapii EMDR.

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – 2001 r. (magisterium), 2009 r. (doktorat)

 

 Pełnione funkcje:

 • koordynator d.s. badań naukowych prowadzonych na terenie Centrum,
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

 

 

W Strefie Psychologa zajmuje się:

 • prowadzeniem zajęć teoretycznych oraz warsztatów dla psychologów zainteresowanych uzyskiwaniem wiedzy o najnowszych wynikach badań psychologicznych z obszaru psychopatologii i pomocy psychologicznej
 • współprowadzeniem zajęć dla stażystów szkoleniowego stażu psychoterapeutycznego.
 • prowadzeniem psychoterapii w języku polskim i angielskim.
 • prowadzeniem praktyk dla anglojęzycznych studentów.
 • prowadzeniem badań naukowych z zakresu uwarunkowań nabywania kompetencji klinicznych.
 • pisaniem tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej zarówno dla studentów psychologii studiów magisterskich, jak i dla psychologów praktyków.
 • Prowadzi także zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych o tematyce wspierania rozwoju młodzieży, a także dotyczące procesów dehumanizacji.
 • wykłady gościnne w:
  • California State University - w ramach programu wymiany kadry akademickiej.

Wystąpienia konferencyjne:

 • Tarnowska, M. (moderator), Kofta, M., Jedliński K. i Ciepliński, K. (2012, listopad). Uwarunkowania podmiotowego postrzegania klienta przez terapeutę - implikacje z obszaru psychologii społecznej. Panel dyskusyjny zaprezentowany na II Sympozjum z cyklu Psychologia i Psychoterapia pt. "Psychiczne mechanizmy zmian w psychoterapii", Warszawa.
 • Filipiak, M., Tarnowska, M., Zalewski, B. (2012, wrzesień). Nauczanie kompetencji diagnostycznych w kontekście systemów rozpoznawania kompetencji psychologicznych w Europie i USA – dyskusje, dylematy, rozwiązania. Referat zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diagnoza Psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Warszawa
 • Kofta, M., Tarnowska, M. (2011, październik). Utrata poczucia kontroli - konsekwencje poznawcze i afektywne a interwencje terapeutyczne. Wystąpienie na I Sympozjum z cyklu Psychologia i Psychoterapia pt. „Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badan psychologicznych", Warszawa
 • Tarnowska, M. (2011, październik). Co czuje mój klient? Emocje klientów na początkowym i końcowym etapie pracy terapeutycznej – relacje psychoterapeutów. Plakat zaprezentowany na I Sympozjum z cyklu Psychologia i Psychoterapia pt. „Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badan psychologicznych", Warszawa
 • Filipiak, M., Tarnowska, M. (2011, wrzesień). Czynniki warunkujące efektywność psychoterapii, czyli jak dane zebrane w toku diagnozy wstępnej mogą przekładać się na formułowanie pomocnych rekomendacji. Warsztat realizowany w ramach XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. "Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice
 • Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2011, czerwiec). Współczesne standardy kompetencji diagnostycznych w dydaktyce na poziomie magisterskim. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diagnoza Psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań
 • Zalewski, B., Filipiak, M., Tarnowska, M. (2011, czerwiec). Diagnoza w dydaktyce. Wykorzystanie procedury "standardowych klientów” do nauczania umiejętności diagnostycznych. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diagnoza Psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań
 • Filipiak, M., Tarnowska, M., Zalewski, B. (2011, czerwiec). Nauczanie diagnozy z udziałem osób opowiadających o własnych problemach z perspektywy potrzeb i przeżyć studentów. Referat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diagnoza Psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań
 • i inne w latach 2004 - 2011.

Członkostwo w organizacjach:

 • The British Psychological Society
 • Division of Clinical Psychology of the British Psychological Society
 • Society for Personality and Social Psychology
 • European Association of Social Psychology
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Odział Warszawski)

Zespół strefy psychologa

Warto wiedzieć

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
I Ogólnopolska Konferencja "Diagnoza w praktyce psychologicznej"

I Ogólnopolska Konferencja "Diagnoz…

  W dniach 16-17 marca 2017 roku w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej". Tematem konferencji organizowanej przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju, oraz Uniwersytet SWPS była "współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania".   Celem konferencji była wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w...

Read more
36 Kongres PTP

36 Kongres PTP

  W terminie 21-24 września 2017r. w Gdańsku odbędzie się 36 kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod tytułem "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa".   W załączonym linku znajdują się szczegułowe informacje.

Read more

Profesjonalizacja zawodu psychologa

Aktualnie na świecie rozwija się nurt profesjonalizacji zawodu psychologa, który znajduje odzwierciedlenie w kształcie certyfikatów powstających zarówno w Europie (Lunt, 2011; Freeman i Steyaert, 2011) jak i w Ameryce Północnej (Belar, 2009). W oparciu o ideę kompetencji profesjonalnych w USA sformułowano odpowiednie opisy kompetencji psychologicznych (Kaslow, 2004), modele ich nauczania...

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more